อบรมการจัดการเว็บไซต์ ถึงสำนักงาน เทศบาลตำบลนาโสก มุกดาหาร

วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ทางยโสธรเว็บดีไซน์ เราเดินทางไปสอนการจัดการเว็บไซต์ให้กับพนักงาน เทศบาลตำบลนาโสก จังหวัดมุกดาหาร ยโสธรเว็บดีไซน์เราไม่ได้เป็นเพียงผู้รับทำเว็บไซต์เทศบาล อบต หรือหน่วยงานต่างๆ เรารับทำเว็บไซต์และสอนการจัดการให้กับผู้รับผิดชอบ และจัดอบรมให้กับพนักงาน ทุกหน่วยงานที่สนใจ