สอนพิเศษการสร้างเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ เทคนิคอำนาจเจริญ

เราได้มีโอกาสได้เป็นวิทยากรพิเศษสอนการสร้างเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ ด้วย WordPress และ เทพซ็อป
ที่วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ วันที่ 1-2 และ 10 เมษายน 2560