ให้ความรู้เรื่องการตลาดออนไลน์กับกลุ่มเกษตรกร ชาวร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เราได้มีโอกาสไปให้ความรู้เรื่องการตลาดออนไลน์ การทำเว็บไซต์ เพื่อกระจายสินค้ากับกลุ่มเกษตรกร ชาวร้อยเอ็ด ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ด้วยการเชิญเป็นวิทยากรพิเศษจาก จัดโดยสถาบันอาหาร

สอนการจัดการเว็บไซต์ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ดครับ

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 สอนการจัดการเว็บไซต์ให้พนักงานที่รับผิดชอบ และพนักงานที่องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ดครับ