สอนการจัดการเว็บไซต์ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ดครับ

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 สอนการจัดการเว็บไซต์ให้พนักงานที่รับผิดชอบ และพนักงานที่องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ดครับ

อบรมการจัดการเว็บไซต์ ถึงสำนักงาน เทศบาลตำบลนาโสก มุกดาหาร

วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ทางยโสธรเว็บดีไซน์ เราเดินทางไปสอนการจัดการเว็บไซต์ให้กับพนักงาน เทศบาลตำบลนาโสก จังหวัดมุกดาหาร ยโสธรเว็บดีไซน์เราไม่ได้เป็นเพียงผู้รับทำเว็บไซต์เทศบาล อบต หรือหน่วยงานต่างๆ เรารับทำเว็บไซต์และสอนการจัดการให้กับผู้รับผิดชอบ และจัดอบรมให้กับพนักงาน ทุกหน่วยงานที่สนใจ