สอนการจัดการเว็บไซต์ ถึงสำนักงาน เทศบาลตำบลห้วยหิน จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 ทางยโสธรเว็บดีไซน์ เราเดินทางมาสอนการจัดการเว็บไซต์ให้กับผู้รับผิดชอบเว็บไซต์ เทศบาลตำบลห้วยหิน จังหวัดบุรีรัมย์ ยโสธรเว็บดีไซน์เราไม่ได้เป็นเพียงผู้รับทำเว็บไซต์เทศบาล อบต หรือหน่วยงานต่างๆ เรารับทำเว็บไซต์และสอนการจัดการให้กับผู้รับผิดชอบ และจัดอบรมให้กับพนักงาน ทุกหน่วยงานที่สนใจ