แจกฟรี iframe หนังสือราชการ แปะเว็บ สำนักงานการปกครองส่วนท้องทิ่น (อปท.) อบต.

แจกฟรี iframe หนังสือราชการ แปะเว็บ สำนักงานการปกครองส่วนท้องทิ่น (อปท.)
เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเว็บไซต์หน่วยงาน อปท.
องค์การบริหารส่วนตำบล ต่างๆ
ตัวนี้อัพเดทเองนะครับ..! จาก อปท.โดยตรง
<iframe height=”300″ width=”100%” src=”http://yasothonwebdesign.esy.es/iframe/yasothonweb-dla.php” frameborder=”0″ scrolling=”auto”></iframe>