ads4

 

ลูกค้าสามารถตั้งกลุ่มเป้าหมายจากโฆษณา Facebook อะไรได้บ้าง

 1. สถานที่ตั้งประเทศ จังหวัด เมือง
 2. ข้อมูลประชากร เช่น ตำแหน่งงาน สถานที่ทำงาน
 3. อายุ
 4. เพศ
 5. สถานะ โสด – แต่งงาน – หมั้น – คบหาดูใจ
 6. สถานศึกษา – สาชาที่เรียน – โรงเรียน – ปีที่จบการศึกษา
 7. ภาษาที่ใช้
 8. ความชื่นชอบ ความสนใจของแต่ละบุคคล
 9. มองเห็นจากอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แท็บแล็ต

**อีกมากมายลูกค้าสามารถเพิ่มได้เอง

ขั้นตอนการทำงานของเรากับ Facebook ads

 1. ลูกค้าชำระค่าโฆษณา facebook พร้อมแจ้งการโอนเงิน
 2. ทางทีมงาน Admin จะติดต่อกลับลูกค้า เรื่องการวิเคราะห์คำโฆษณา Facebook ข้อความ สื่อ รูปภาพ วีดีโอ พร้อมทั้งให้คำปรึกษาในการทำโฆษณา Facebook
 3. ออกแบบสื่อโฆษณา
 4. แจ้งให้ลูกค้าเพิ่มทีมงานเข้าไปเป็น Admin ร่วมในแฟนเพจเพื่อช่วยดูแลโฆษณา
 5. ดำเนินการสร้างโฆษณา Facebook พร้อมส่งรายละเอียดให้ลูกค้าตรวจทานโฆษณาก่อนขึ่นเผยแพร่โฆษณา Banner (ตามเงื่อนไขนโยบาย facebook)
 6. ลูกค้าสามารถมองเห็นยอดผู้เข้าชมและยอดไลค์ แบบเรียวไทม์

** การดำเนินงานจะใช้เวลาไม่เกิน 3 วัน

ตัวอย่างโฆษณา
ads1

อ่านก่อนโฆษณา
(( เนื้อหาที่ห้ามโฆษณา ))