ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีพิพัฒน์อินเตอร์ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร(ชื่อเดิม โรงเรียนเทคโนโลยีบริหารธุรกิจกุดชุม)

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีพิพัฒน์อินเตอร์ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร(ชื่อเดิม โรงเรียนเทคโนโลยีบริหารธุรกิจกุดชุม)

มัธยมศึกษาที่ 3
โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหัวนา ตำบลห้วยแก้ง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

โทรศัพท์ : 087-3771077
อีเมล์ : Win_din_1@hotmail.com และ Roietlive@hotmail.com