เว็บนี้เป็นรูปแบบเว็บไซต์ 2 ภาษา ไทยอังกฤษ เป้าหมายการตลาดอยู่ที่ประเทศเยอรมัน