ร้านสมยงค์เซอร์วิส รับติดตั้งกล้องวงจรปิด เครื่องปรับอากาศ วางระบบไฟฟ้า และอื่นๆ ในภาคอีสาน