เว็บไซต์จำหน่ายประปาถังเหล็ก
http://www.ถังประปาเหล็ก.com

เป็นรูปแบบเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร และให้รายละเอียดสินค้า