เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ ก๋วงตี้ ร้อยเอ็ด http://www.kuangtijfood.com
เป็นรูปแบบเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ การให้รายละเอียดของสินค้า