ฉัฐพิมาน รีสอร์ท ยโสธร http://www.chadphimand.com/
เป็นรูปแบบเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ การให้รายละเอียดของสินค้า