เว็บไซต์ร้านสกรีนเสื้อ
เป็นรูปแบบเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ การให้รายละเอียดของสินค้า