เว็บไซต์แทร็กซี่บุรีรัมย์
http://www.buriramtaxi.com

เป็นรูปแบบเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร และให้รายละเอียดสินค้า