เว็บไซต์โรงงานผลิตถ้วยยางพารา มีดกรีดยาง อุปกรณ์สำหรับสวนยางอื่นๆ
(บ่าวสวนยาง) บริษัท บีเอสวาย อินเตอร์เทรด(ประเทศไทย) จำกัด