เว็บไซต์เคซี่ ไบร์ทเทนนิ่ง เซรั่ม CASEY Brightening Serum
http://www.caseycosmetic.com

เป็นรูปแบบเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร และรายละเอียดของสินค้า